Departmenti i Teknologjisë së Informacionit (IT)

Si Department i Technologjisë së Informacionit të Universitetit Bedër, ne po planifikojmë mundësimin e disa shërbimeve nëpërmjet kësaj faqeje-web si : detaje për planet e veprimeve të ardhshme IT, lajmërime për sistemet e përgjegjshme për proçesimin e të dhënave dixhitale dhe marrjen e mbështetjes së kërkesave në lidhje me departamentin e (IT), etj.

Kjo faqe është aktualisht në fazën Alfa dhe do të jetë në përmirësim të vazhdueshëm.